Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alapvető szabályairól II. – A vízi járművek adója

Posted by & filed under Adózói információk.

Adóköteles a belföldi magánszemély vagy belföldön bejegyzett szervezet tulajdonában álló vízi jármű, függetlenül attól, hogy az belföldön vagy külföldön található, illetve belföldön vagy külföldön került nyilvántartásba vételre. Ugyancsak adóköteles a külföldi illetőségű magánszemély, külföldön bejegyzett szervezet tulajdonában álló azon vízi jármű, amely a magyar hatósági nyilvántartásban23 szerepel.

Vízi járműnek minősül az úszó létesítmények közül24 az a tengeri hajó, belvízi hajó, a motoros vízi sporteszköz, amelynek névleges vitorlafelülete a 25 m²-t, illetve főgépének motorteljesítménye az 50 kilowattot meghaladja. Ennek megfelelően a kompként, úszómunkagépként vagy úszóműként nyilvántartásba vett úszó létesítmény, illetve a 25 m²-nél kisebb vitorlafelülettel, vagy 50 kilowatt motorteljesítménynél kisebb főgéppel ellátott jármű nem tárgya az adónak, így az ilyen úszó létesítmények után az adót nem kell megfizetni.

Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alapvető szabályairól I. – A lakóingatlanok adója

Posted by & filed under Adózói információk.

Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nért.) szerint – köznapi néven a vagyonadó – négy vagyontárgy típust terhel:

* a lakóingatlant,
* a vízi járművet,
* a légi járművet, és
* a nagy teljesítményű személygépkocsit.

APEH – használható a becsült forgalmi érték kalkulátor

Posted by & filed under Adózói információk.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal honlapján és az Ügyfélkapun keresztül is elérhető a lakóingatlanok után fizetendő adó alapjának megállapításához – önkéntes döntés alapján – használható becsült forgalmi érték kalkulátor. A kalkulátor kizárólag arra szolgál, hogy az adózónak segítséget nyújtson az egyes nagy értékű vagyontárgyak adójáról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény szerinti lakóingatlanokat terhelő adó… Read more »

Tájékoztató a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal START-kártyával történő foglalkoztatásának megváltozott szabályairól

Posted by & filed under Adózói információk.

2010. január 1-jét követően a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatal által kiváltott START-kártya érvényességi időtartama változik.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. § (2) bekezdésének da) pontja szerint a kártya érvényességének időtartama:

* alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal START-kártyája esetén két év,
* a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal START-kártyája esetén egy év,

de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő huszonötödik életévének, felsőfokú végzettséggel rendelkező igénylő esetén a harmincadik életévének betöltéséig terjedő időszak.

Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás kötelezettség megállapítása során megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősülő személyek fogalmáról

Posted by & filed under Adózói információk, Rehabilitációs hozzájárulás.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 41/A. § (1) bekezdése szerint a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (kötelező foglalkoztatási szint).

Az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontjának második mondata szerint a 41/A. § alkalmazása szempontjából a megváltozott munkaképességű személy fogalmát külön jogszabály határozza meg.

A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 42/2008. (II. 29.) kormányrendelet 2008 március 3-án lépett hatályba és a megváltozott munkaképességű személy meghatározására a 176/2005. (IX. 2.) kormányrendelet fogalmát rendelte alkalmazni. E kormányrendelet fogalmát kellett – függetlenül a hatályba lépés időpontjától – a 2007. július 1-jétől 2008. március 3-a közötti időszakra is figyelembe venni.

2009. június 28-ától a 176/2005. (IX. 2.) kormányrendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja szerintmegváltozott munkaképességű munkavállaló: a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott munkavállaló.

Tájékoztató a belföldön nem letelepedett adóalanyok 2010. január 1-jétől alkalmazandó áfa-visszatéríttetési eljárásával kapcsolatban

Posted by & filed under Adózói információk, Általános forgalmi adó.

Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. CX. törvény 2010. január 1-jei hatállyal módosítja többek között az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) XVIII. fejezetét.

A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) alapján történt módosítás értelmében az áfa-visszatéríttetési eljárás az alábbiak szerint változik:

Támadják a vagyonadót, mégis lehet, hogy fizetni kell

Posted by & filed under Adózói információk.

Életbe lépett a vagyonadó, de sok a bizonytalanság az új adónemmel kapcsolatban: elképzelhető, hogy az Alkotmánybíróság még a bevallási szezon előtt megsemmisíti a jogszabályt, miközben az adó megállapításához nem nyújt segítséget az APEH. A Fidesz azt ígéri, megszünteti ezt az adófajtát, de súlyos bírságot kockáztat, aki csak erre számítva nem fizet.

Január elsején életbe lépett az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló törvény, közkeletű nevén a vagyonadó, így az értékesebb ingatlanokról és gépjárművekről is számot kell adniuk az érintetteknek a bevallási szezonban. A Parlament még tavaly nyáron bólintott rá a Magyarországon eddig nem ismert adótipusra.

Sok azonban a bizonytalanság: a törvény az Alkotmánybíróság előtt van, vagyis lehet, hogy hamarosan megsemmisítik, a forgalmi érték meghatározásának nehézségei és az APEH adókalkulátortának újabb csúszása miatt nem mindig egyértelmű, hogy kinek és mennyit is kellene fizetni, a Fidesz pedig azt ígéri, ha az áprilisra várható választások után kormányra kerül, megszünteti a vagyonadót.

Az AB februárban dönthet

A tényleges alkalmazáshoz a jogszabálynak mindenekelőtt ki kell állnia az alkotmányosság próbáját. “Az Alkotmánybíróság idei első ülésén, január 11-én napirendre veszi a vagyonadót, és várhatóan február elején döntést hoz” – tudta meg az [origo] Sereg Andrástól, az AB szóvivőjétől.

Közlemény a 2010. január 1-je és január 31-e között alkalmazható APEH által közzétett üzemanyagárak alakulásáról

Posted by & filed under Adózói információk.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése értelmében: „Ha a fogyasztói üzemanyagárat törvényben vagy kormányrendeletben előírt szabályok változásának következményeként növelik, az adott hónapra közzétett üzemanyagárat az említett szabályok változásával összefüggő fogyasztói áremelés időpontjától az adott hónap végéig a bejelentett áremelés mértékével növelten lehet alkalmazni.” A leírtakra tekintettel a jövedéki adó… Read more »

APEH tájékoztató – sajtó – üzemanyagár – félreértések

Posted by & filed under Adózói információk.

„Az APEH nem tudja, hogy emelték a jövedéki adót?” „Az APEH nem tud az adóemelésről?” Ilyen címekkel jelentek meg cikkek, hangzottak el tudósítások az elmúlt napokban a hazai médiában. Ezekben az újságírók azt kifogásolják, hogy az APEH a Magyar Közlönyben közétett (számla nélkül elszámolható) üzemanyagárak megállapítása során nem vette figyelembe a 2010. január 1-jétől bekövetkezett jövedéki adó emelkedést. Így fordulhatott elő, hogy például a 95-ös benzin árát 300 forintban állapította meg az APEH, holott Magyarországon ennyiért szinte sehol sem lehet tankolni. Az újságírói feltételezés szerint az APEH vagy szándékosan, vagy véletlenül “megfeledkezett”az adóemelés üzemanyagárban történő megjelentetéséről.

Az igazság az előzőekkel szemben a következő.

Tájékoztató a 2010. évre rendszeresített 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapon átvezetett főbb változásokról

Posted by & filed under Adózói információk, Bevallás, adatszolgáltatás.

Az állami adóhatóság az Art. 17. § (5) bekezdésében foglalt bejelentésre, valamint az egyes adóügyek elektronikus úton, illetve telefonon keresztül, képviselő útján történő intézésének bejelentésére a 2010. évben a 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapot (a továbbiakban: adatlap) rendszeresítette. A korábban használatos 09T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlaphoz képest, az adatlapon átvezetett főbb változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érintett adózókat.

1.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Art. 17. § (5) bekezdésének 2010. január 1-jétől hatályos módosítása értelmében a 10T180 számú adatlapon, a regisztráció teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettség terheli azt az adózót is, aki/amely az összesítő nyilatkozat benyújtására köteles.
2.

Jelentős változás továbbá, hogy amennyiben a meghatalmazott, megbízott képviselő nem rendelkezik az adózótól kapott érvényes, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett, valamennyi – nem csak elektronikusan intézhető – adóügy intézésére feljogosító meghatalmazással, megbízással, akkor a meghatalmazását, megbízását az adatlapon kell bejelentenie (adatlap „E” részének 9. rovata), és csatolnia kell az állandó meghatalmazást, megbízást.